MEDIEVAL AKERSBORG

Extended Media (Oslo) har utviklet, innredet og befolket med animerte figurer en høy kvalitet, utforskbar, interaktiv 3D ‘virtuell’ modell av Akershus slott, Oslo – hvorav de fleste ikke lenger eksisterer i sin opprinnelige tilstand, eller ikke lenger er synlige – som det var i middelalderen, da det var kjent som “Akersborg”. ‘Medieval Akersborg’ er laget med støtte fra Oslo Kommune Kulturstøtte og med referanse til Slottsarkivet.

Nordfløyen

North Wing

Nordvestre forsvarstårn

North-West Tower

(Knutstårnet)

Fataburet

Treasurehouse

Vestfløyen

West Wing

(Romerikesfløyen)

Røykehuset

Smokehouse

Laugarhus

Washhouse

Sentraltårnet

Keep

(Vågehals)

Beboelse

Dwellings

Sydfløyen

South Wing

Indre porttårn

Inner Gatehouse

(Fuglesangen)

Ytre porttårn

Outer Gatehouse

(Jomfrutårnet)

Snekker

Carpentry

Håndverker

Workshop

Smed

Forge

Vanntårnet

Water Tower

Bakstehus

Bakehouse

Bryggerhus

Brewhouse

Svinesti

Pigsty

Geitefjøs

Goat Shed

Staller

Stables

Hundegård

Kennels

Jaktfugler

Mews (houting bird house)

Virtuelt slott ‘Medieval Akersborg’ ovenfra (overrulling av musen for engelske navn, og norske navn i bruk i dag)

‘Medieval Akersborg’ er en gratis, stedlig, offentlig utstilling på Forsvarets Museum og besøkssenter, Akershus festning og slott, Oslo. Den hadde premiere på den årlige Oslo Middelalderfestival som ble arrangert på slottet, 26 mai 2023.

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Besøkssenteret Akershus festning, Oslo

Virtuelle middelalderske Akersborg gardinvegger

Virtuell middelaldersk Akersborg indre avdeling

Virtuell middelaldersk Akersborg indre porthuspassasje

Virtuelt middelaldersk Akersborg bryggeri

Virtuelt middelaldersk Akersborg bakehus

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Virtuelle middelalderske Akersborg gardinvegger

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Virtuell middelaldersk Akersborg indre avdeling

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Virtuell middelaldersk Akersborg indre porthuspassasje

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Virtuelt middelaldersk Akersborg bryggeri

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Virtuelt middelaldersk Akersborg bakehus

‘Medieval Akersborg’ forener historisk tolkning og interaktiv teknologi i kulturarvens tjeneste på en ny måte – ved hjelp av en spillmotor (Unreal Engine 4.26) for å skape en interaktiv, utforskbar utstilling.

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Middelaldersk Akersborg interaktiv utstilling startskjerm – lek ugle

Utstillingen er designet for å fordype besøkende i historien mens de spiller en ugle (flyr rundt tårnene og takene) eller en katt (utforsker det indre av nordfløyen og slottsområdet) – og fanger rotter.

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Middelaldersk Akersborg interaktiv utstillings lasteskjerm

‘Medieval Akersborg’ har som mål å engasjere besøkende i alle aldre. Når du flyr uglen rundt på slottet, kan du velge å få en lydhistorisk kommentar som identifiserer de ulike bygningene, på norsk eller engelsk. Mye av det fysiske middelalderske Akersborg gikk tapt i brann i det sekstende århundre, eller er nå usynlig under senere restaurering for beboelse og militær bruk. Den virtuelle utstillingen bidrar til å fortelle sin historie i besøkendes eget tempo.

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Middelaldersk Akersborg interaktiv utstillingskommentar med popup-identifikatorer

“Det nordvestlige tårnet var rent defensivt. Fra toppen av tårnet kunne man se angripere nærme seg fra alle retninger. Alarmen ble gitt, hele slottet gikk i høy beredskap, porten smalt igjen, og vektere bevæpnet til tennene løp i posisjon.»

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Middelaldersk Akersborg interaktiv utstilling startskjerm – lek katt

Virtuelt middelalderskjøkken i Akersborg (Nordfløyen)

Virtuelt middelalderskjøkken i Akersborg (Nordfløyen)

Virtuelle middelalderske Akersborg Store Hall (Nordfløyen)

Virtuelle middelalderske Akersborg Store Hall (Nordfløyen)

Virtuelle middelalderske Akersborg Store Hall (Nordfløyen)

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Virtuelt middelalderskjøkken i Akersborg (Nordfløyen)

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Virtuelt middelalderskjøkken i Akersborg (Nordfløyen)

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Virtuelle middelalderske Akersborg Store Hall (Nordfløyen)

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Virtuelle middelalderske Akersborg Store Hall (Nordfløyen)

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Virtuelle middelalderske Akersborg Store Hall (Nordfløyen)

Den interaktive virtuelle utstillingen ‘Medieval Akersborg’ kan stå alene eller fungere som forberedelse og kontekstualisering for et besøk til de delene av det fysiske slottet som er åpent for publikum i dag.

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

‘Vår fru dronning Margrete’ Utstilling (til september 2023, gratis inngang).

Utstillingen «Middelalderens Akersborg» er en del av den midlertidige utstillingen «Vår fru dronning Margrete – Vår edle dame dronning Margrete» på Forsvarsmuseet og besøkssenteret, Akershus festning og slott (til september 2023, gratis inngang).

Norwegian Armed Forces Museum and Visitor Centre

Medieval Akersborg’ interaktive utstilling på «Vår fru dronning Margrete»-utstillingen (til september 2023, gratis adgang).

Når utstillingen «Vår fru dronning Margrete» stenger i september 2023, vil den interaktive utstillingen «Middelalderens Akersborg» stå igjen som en permanent attraksjon på besøkssenteret.